11,KARİA,KARİALILAR VE MYLASA SEMPOZYOMU PROGRAMI BELİRLENDİ


 

11. KARİA, KARİALILAR VE MYLASA SEMPOZYUMU
10 / 11 Ağustos 2018 – 10.00
Milashan / MİLAS
Onur ödülü :                     Prof. Dr. Ahmet Adil Tırpan                        Lagina Kazısı eski Başkanı – Konya Selçuk Üniversitesi eski Dekanı
Onur ödülü :                     Prof. Raffaella Pierobon Benoit
Onur konukları :
                                                         Dr. Fede Berti                                        İasos Kazısı eski Başkanı, Ferrarra Ulusal Müzesi eski Müdürü / İtalya
                                               Prof. Dr. Chirstof Berns                                               Ruhr Üniversitesi Arkeolojik Bilimler Enstitüsü – Bochum / Almanya
                                               Prof. Dr. Kadir Pektaş                                   Beçin Kazısı Başkanı
                                               Prof. Dr. Maria Andaloro                           Tuscia Üniversitesi  – Viterbo / İtalya
                                               Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu                   İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
                                               Prof. Dr. Ömer Özyiğit                                  Fokai Kazısı Başkanı
                                               Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal                    Beçin Kazısı eski Başkanı
                                               Prof. Dr. Wolfgang Blümel                          Köln Üniversitesi  – Almanya
                                               Prof. Dr. Zeynep Mercangöz                     Anai Kazısı Başkanı – Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
10 Ağustos 2018, Cuma                               
10.00 – 10.30      Açılış töreni
OTURUM BAŞKANI :      Prof. Dr. Ömer Özyiğit
10.30 – 11.00      Prof. Dr. Ahmet Adil Tırpan                        Lagina Kazısı eski Başkanı – Konya Selçuk Üniversitesi eski Dekanı
                               Sunum: Prof. Dr. Bilal Söğüt                       Stratonikeia Kazısı Başkanı / Pamukkale Üniversitesi
11.00 – 11.30      Prof. Dr. Raffaella Pierobon Benoit         Napoli II. Federico Üniversitesi, Klasik Kültürler Bölümü Öğretim Üyesi – İtalya
                                Sunum: Prof. Dr. Maria Andaloro            Tuscia Üniversitesi  – Viterbo – İtalya
11.30 – 12.00      Prof. Mustafa Hamdi Sayar                        Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi Müdürü
                                                                                                             Milaslı Mimar Perikles ve eserleri
12.00 – 12.30      Prof. Dr. Angelos Chaniotis                        İleri Araştırmalar Enstitüsü – Princeton Üniversitesi – New Jersey / ABD
                                                                                                              Synktizein ten polin: An epigraphic contribution to the architecture of Aphrodisias
                                                                                                              Aphrodisias şehrinin mimarisine epigrafik bir katkı
ARA
OTURUM BAŞKANI :      Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal
13.30 – 14.00      Prof. Dr. Adnan Diler                                     Pedasa Kazısı Başkanı – Muğla S. Koçman Üniversitesi, Ed. Fak., Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı
                                                                                                             Karia Teorileri, Lelegler ve Termera
14.00 – 14.30      Prof. Dr. Bilal Söğüt                                        Stratonikeia Kazısı Başkanı / Pamukkale Üniversitesi
                                                                                                             Stratonikeia Kazıları ve restorasyonları  – 2017
14.30 – 15.00      Prof. Dr. Taner Korkut                                  Tlos Kazısı Başkanı – Akdeniz Üniversitesi, Arekoloji Bölümü, Klasik Arkeolaji Anabilim Dalı
                                                                                                             Tlos antik kenti kazısı ve arkeolojik araştırmaları
15.00 – 15.30      Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner                 Nysa Kazısı Başkanı – Ankara Üni. DTCF. Arkeoloji Böl. Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
                                                                                                             Nysa antik kentinde mimari
OTURUM BAŞKANI :      Prof. Dr. Zeynep Mercangöz
15.30 – 16.00      Prof. Dr. Suat Ateşlier                                   A. Menderes Üniversitesi Fen Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü
                                                                                                             Arapapıştı kaya mezarı
 16.00 – 16.30     Dr. İnci Türkoğlu                                              Hieropolis Antik Kenti Kazısı Başkan Yardımcısı
                                                                                                             Stratonikeia ve çevresinde kilise mimarisi
16.30 – 17.00      Aydın Müzesi : Md. V. Yılmaz Akkan
                                                                                                              Latmos Bölgesinin UNESCO Dünya Mirası ölçütleri bağlamında değerlendirilmesi.
17.00 – 17.30      Milas Müzesi : Md. Gülnaz Savran
                                                         & Ark. Seda Eryılmaz           Milas ilçesi kurtarma kazıları
11 Ağustos 2018 Cumartesi
OTURUM BAŞKANI :      Prof. Dr. Ahmet Adil Tırpan                      
10.00 – 10.30      Prof. Dr. Asuman Baldıran                         İasos Kazı Başkanı – Selçuk Üni., Ed. Fak., Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
                                                                                                             İasos’ta kazı çalışmaları – 2017
10.30 – 11.00      Prof. Dr. Ahmet Yaraş                                 Allianoi Kazısı eski Başkanı – Trakya Üni., Ed.Fak., Ark. Böl., Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkan
                                               & Hasat Akgün                                 Batı Anadolu’da antik ılıca mimarisi
11.00 – 11.30      Prof. Dr. Sevinç Günel                                  Tepecik Höyüğü Kazısı Başkanı – Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı
                                                                                                             Karia Bölgesinin Tunç Çağlarına ışık tutan bir merkez; Çine – Tepecik
11.30 – 12.00      Prof. Dr. Sema Atik Korkmaz                    Letoon Antik Kenti Kazısı Başkanı – Başkent Üniversitesi
                               & Dr. Banu Özdilek Tıbıkoğlu                      Letoon Apollon Tapınağı’na ilişkin yeni gözlemler / New Observations on the Letoon Temple   
12.00 – 12.30  Dr. Baki Demirtaş                              Başkent Üniversitesi
                                                                                  Hermogenes’in Mimari Özellikleri Işığında Letoon Leto Tapınağı Üzerine Gözlemler
                                                                                                             Observations on the Temple of Leto in Letoon in the Light of Architectural Features of Hermogenes 
ARA
OTURUM BAŞKANI :      Prof. Dr. Christof Berns
13.30 – 14.00      Dr. Sinan Mimaroğlu                                     Başkent Üniversitesi
                                                                                  Yeni veriler ışığında Letoon manastırı / The Letoon Monastery in the light of latest data
14.00 – 14.30      Prof. Dr. Numan Tuna                                  Burgaz Kazısı Başkanı
                               & Dr. Nadire Atıcı                                            Burgaz Klasik Dönem konut mimarisi
14.30 – 15.00      Prof. Dr. Celal Şimşek                                    Laodikeia Kazısı Başkanı – Pamukkale Üni.  Fen Ed. Fakültesi. Ark. Bölümü Başk. ve Arkeoloji Enst. Md.
                                                                                                              Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agorası restorasyonu
OTURUM BAŞKANI : Nezih Başgelen
15.00 – 15.30      Doç. Dr. Olivier Can Henry                          Labranda Kazısı Başkanı
                                                                                                             Labraunda’nın Andronları, anıt yemekhane mi, taht odası mı?
15.30 – 16.00      Doç. Dr. Ali Yalçın Tavukçu                          Alabanda Kazısı Başkanı – Erzurum Atatürk Üniversitesi Ark. Böl. Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
                                                                                                             Alabanda antik kenti kazısı – 2017
16.00 – 16.30      Dr. Coşkun Daşbacak                                    Pamukkale Üniversitesi F.E. Fak. Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi
                                                                                                             Lagina kurtarma kazıları – Baca mevkii
OTURUM BAŞKANI :      Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu
16.30 – 17.00      Mimar  Prof. Dr. Fikret Yegül                      Kalifornia Üniversitesi – Santa Barbara – ABD
                                                                                                             An Architect for Sardis: The Temple of Artemis and the Man from Vine-Rich Tmolos
                                                                                                             Sardes’den bir Mimar: Artemis Tapinagi ve Tmolos’dan Gelen Adam,”
17.00 – 17.30      Nezih Başgelen                                                              Arkeolog / Arkeoloji ve Sanat Yayınları Yönetmeni
                                                                                                              Batı Anadolu seyahatnamelerinde Karya’nın antik harabeleri ve duvarları 
18.00 – 18.30      Ödül töreni ve kapanış

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.