ANLAŞMA ONAYLANDI


Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması, 

Türkiye tarafından onaylandı!

Müzakereleri 2005 yılında başlayıp 2013 Aralık ayına kadar devam eden ve Kasım 2014’de DTÖ’de kabul edilen Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması ülkemizce de resmen kabul edilmiştir.

Anlaşma’nın onaylanması 15 Ocak 2016 tarihli ve 6662 sayılı Kanun ile TBMM tarafından uygun bulunmuş, akabinde 5 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Anlaşma ülkemizce onaylanmıştır. Anlaşma’nın ülkemizce onaylandığına dair resmi bildirim 16 Mart 2016 tarihinde DTÖ’ye iletilmiştir.

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın müzakerelerine ülkemizce aktif katılım sağlanmış ve kaleme alınmasına büyük katkı sağlamıştır.  Bu anlaşma, hem yurt içinde hem de dış pazarlarda ticaret erbabımızın ve ihracatçılarımızın işlemlerini kolaylaştıracak ve ticaret maliyetlerini aşağı çekecektir. Anlaşma, başta Ortadoğu ve Orta Asya olmak üzere çevre coğrafyamızda, ihracatta karşılaştığımız pazara giriş engellerinin ortadan kaldırılması yönünde önemli bir araç olacaktır.

Bu anlaşma ayrıca, ülkemizin bizzat kaleme aldığı transit serbestisi hükümleriyle, taşımacılık sektörümüzün önemli bir sorunu olan transit geçişlerdeki sıkıntılara çözüm bulma yolunda hukuken elimizi kuvvetlendirecektir.

Yapılan çalışmalarda, Anlaşma’nın getireceği somut ekonomik faydaya ilişkin elde edilen tespitlere göre;

  • Anlaşma’nın ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre ticaret maliyetlerini %9,6 ile %23,1 arasında azaltması beklenmektedir.
  • Gelişmekte olan ülkelerin toplam ihracatının yıllık olarak 170 ile 730 Milyar $ arasında artması beklenmektedir.
  • Anlaşma’nın ortalama ihracat süresini yaklaşık 2 gün, ortalama ithalat süresini ise 1,5 gün azaltması öngörülmektedir.
  • Küresel ölçekte ihracatın 750 Milyar $ ile 1 Trilyon $ arasında artması beklenmektedir.

    Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’na ilişkin DTÖ üyelerinin onay süreçleri devam etmektedir. Ülkemizle birlikte halihazırda 71 DTÖ üyesi ülke Anlaşma’yı onaylamıştır. Onaylayan ülke sayısı, toplam üye sayısının 2/3’ü olan 108  rakamına ulaştığı zaman Anlaşma resmen yürürlüğe girmiş olacaktır. 2016 yılının ilk yarısında Anlaşma’nın işlerlik kazanması beklenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.