BÜTÇE MARATONU BAŞLADI


Maliye Bakanı Şimşek, 2014 Bütçe Tasarısındaki vergi artış oranlarının, aynı yıla ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’daki yüzde 10.2’lik büyüme tahminin altında kalacağını söyledi

(HABERSEKTÖR.COM-ANKARA)- TBMM Genel Kurulu’nda 11 gün sürecek 2014 YILI mali bütçe maratonu başladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 33.3 milyar lira açık vermesi beklenen 2014 yılı Bütçe Tasarısındaki yüzde 7.1’lik vergi gelirleri artış oranlarının, aynı yıla ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’daki yüzde 10.2’lik büyüme tahmininin altında kalacağını söyleyerek “ vergi zammı olmayacağı” mesajı verdi.

Bakan Şimşek, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nı Meclis Genel Kurulu’na sunduğu konuşmasında, dünya ve Türkiye ekonomisinin genel bir değerlendirmesini yaptıktan sonra, önümüzdeki dönem küresel ekonomik görünümü olumsuz etkileyebilecek dört temel riski “Genişletici para politikalarından çıkışın iyi yönetilememesi, gelişmiş ülkelerde mali sorunlar ve zayıf iç talebin büyümeyi sınırlaması, gelişmekte olan ülkelerde büyümenin daha da zayıflaması, jeopolitik gerginliklerin tırmanması” olarak sıraladı.

Bu risklerden en önemlisinin genişletici para politikalarından çıkış kaynaklı olacağını vurgulayan Şimşek, “Bu sürecin doğuracağı olumsuz etkiler, muhtemelen en çok gelişmekte olan ekonomilerde hissedilecek” dedi. Şimşek, bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerin 1990’lı yıllara göre dış şoklara daha dirençli olduğunu ifade etti.

Türkiye ekonomisinin 2013 yılında yüzde 3.6 dolayında büyüyeceğini tahmin ettiklerini kaydeden Maliye Bakanı, bu oranın Orta Vadeli Program’da öngörülen yüzde 4’lük büyümenin altında kalmasına rağmen, olumsuz dış konjonktür ve sıkılaşan finansal koşullar dikkate alındığında iyi bir performans olacağını anlattı. Şimşek “Orta vadede cari açığı kontrol altında tutarak sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyüme politikası izleyeceğiz. Bu çerçevede büyümenin önümüzdeki yıl yüzde 4, 2015 ve 2016’da ise yüzde 5 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Bakan Şimşek, küresel kriz sonrası Türkiye’de oluşturulan güçlü istihdamın iç talebi ve dolayısıyla büyümeyi desteklediğini ifade ettiği konuşmasında 2009 yılından buyana 4.7 milyon kişiye ilave istihdam sağladıklarını, ancak mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranının 2012 yıl sonuna göre 0.9 puan artışla Ağustos 2013’te yüzde 10.1’e yükseldiğini kaydetti. İşsizlik oranındaki artışı “işgücüne katılımın yükselmesi” gerekçesine dayandıran Mehmet Şimşek, 2013 yılı sonunda işsizlik oranının yüzde 9.5 olarak gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Şimşek “Ancak, uzun vadede işsizlik oranlarını düşük tek hanelere indirmek ve işgücüne katılımı gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak için işgücü piyasasında esnekliğin ve işgücünün niteliğinin artması şarttır” diye konuştu.

 ENFLASYON VE CARİ AÇIK

 Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünü, 2013 yılı sonunda yüzde 6.8’e, 2014 yılında ise yüzde 5.3’e gerileyeceğinin tahmin edildiğini anlattı. “Mali dengeler, en güçlü yanımız” diyen Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından birinin cari açık olmayı devam ettiğini söyledi. Şimşek, “Makro finansal istikrarı korumak için cari açığı kontrol edilebilir seviyede tutmamız şarttır” diye konuştu. Küresel ekonomideki zayıf büyüme, AB’deki resesyon, Ortadoğu’da yaşanan gerginlikler ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının, cari açığı olması gerekenden daha da yüksek bir seviyeye çıkardığına dikkati çeken Şişmek, tüm bunlara rağmen cari açığın yönetilebilir seviyede bulunduğunu ifade etti. Şimşek, cari açığın azaltılması için öngördükleri tedbirleri de “tasarruf oranlarının artırılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve katma değer zincirinde yukarı çıkılması” şeklinde sıraladı.

BÜTÇE TAKVİMİ

TBMM Genel Kurulu, AK Parti”nin 2014 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Bütçe, 10-20 Aralık tarihleri arasında görüşülecek.

TBMM Danışma Kurulu, uzlaşma sağlanamaması üzerine AK Parti, önerisini Genel Kurul’a taşıdı. 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerine 10 Aralık Salı günü saat 14.00’te başlanacak, resmi tatil günleri dahil her gün saat 11.00’den günlük program bitimine kadar çalışılacak. Görüşmeler 11 günde tamamlanacak. Bütçe görüşmelerinin son günü olan 20 Aralık Cuma günü görüşmelere saat 14.00’ten başlanacak ve bitimine kadar sürecek.

 Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşma hakkı, Hükümet’in sunuş konuşması hariç, birer saat olarak birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek, kişisel konuşmalar ise 10’ar dakika ile sınırlı olacak.

Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmeler 12 turda tamamlanacak. Bu görüşmelerde gruplar ve Hükümet’e bazı turlarda 50’şer, bazılarında ise 40″ar dakika, kişisel konuşmalar ise beşer dakika süre verilecek. Görüşmelerin sonunda gruplar ve Hükümet’e birer saat, kişisel konuşmalara ise 10’ar dakika süre verilecek.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.