”DÜNYA EKONOMİSİNDE EKSEN KAYIYOR.”


Klasik sanayileşmiş ülkeler, petrol ülkeleri, Latin Amerika

ülkelerinin dünya ekonomisinde ağırlığı gittikçe azalırken, Çin,

Hindistan, Endonezya, Türkiye, Güney Kore, Tayland, Mısır,

Nijerya, Pakistan, Malezya, Filipinler, Bangladeş, Vietnam,

Singapur gibi gelişmekte olan ülkeler dünya ekonomisinde

giderek daha fazla pay kapıyorlar

Ankara – 01.08.2018 – Dünya ekonomisinde kartlar yeniden dağıtılıyor. Ekonominin ekseni kayıyor. Klasik sanayileşmiş ülkeler, petrol ülkeleri, Latin Amerika ülkelerinin dünya ekonomisinde ağırlığı gittikçe azalırken, Çin, Hindistan, Endonezya, Türkiye, Güney Kore, Tayland, Mısır, Nijerya, Pakistan, Malezya, Filipinler, Bangladeş, Vietnam, Singapur gibi gelişmekte olan ülkeler dünya ekonomisinde giderek daha fazla pay kapıyorlar. Araştırmacı-Gazeteci Metin Türkyılmaz’ın derlediği bilgilere göre,,Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, ABD’nin dünya ekonomisindeki payı, satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurtiçi hasıla (SGP-GSYH) bazında, 1980’de yüzde 21,7 iken, 2017 yılında yüzde 15,3’e geriledi. Dünya ekonomisinden aldıkları pay, Japonya, Almanya, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Avusturya gibi ülkeler ile Suudi Arabistan, Cezayir, Venezüela gibi petrol ülkeleri ve Brezilya, Meksika gibi Latin Amerika ülkelerinde daha dramatik bir şekilde düştü.

-Japonya’nın payı 7,9’dan 4,3’e, Almanya’nınki 6,6’dan 3,3’e indi-

1980’lerde dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumundaki Japonya’nın 1980’de aldığı yüzde 7,9’lik pay, 2017’de yüzde 4,3’e, Almanya’nın payı yüzde 6,6’den yüzde 3,3’e, İngiltere’de yüzde 3,8’den yüzde 2,3’e, Fransa’da yüzde 4,4’den yüzde 2,2’ye, İtalya’da yüzde 4,5’den yüzde 1,8’e, İspanya’da yüzde 2,2’den yüzde 1,4’e, Kanada’da yüzde 2,2’den yüzde 1,4’e, Hollanda’da yüzde 1,2’den yüzde 0,7’ye, Belçika’da yüzde 0,8’den yüzde 0,4’e, İsveç’te yüzde 0,7’den yüzde 0,4’e, İsviçre’de yüzde 0,8’den yüzde 0,4’e, Avusturya’da yüzde 0,6’dan yüzde 0,3’e geriledi.

Rusya’nın 1992’de yüzde 5,2 olan payı 2017’de 3,2’ye indi. Petrol ülkeleri Suudi Arabistan’da yüzde 2,7’den yüzde 1,4’e, Cezayir’de yüzde 0,7’den yüzde 0,5’e, Venezüela’da yüzde 0,9’dan yüzde 0,3’e geriledi. Latin Amerika ülkelerinden Brezilya’da yüzde 4,3’den yüzde 2,6’ya, Meksika’da yüzde 3,1’den yüzde 1,9’a düştü.

-Dünya ekonomisinde aldıkları payı Çin 8 kat, Hindistan 2,5 kat artırdı-

Buna karşın, Çin dünya ekonomisinden aldığı payı bu dönemde 8 kat, Hindistan 2,5 artırdı. Çin, 1980-2017 döneminde payını yüzde 2,3’den yüzde 18,2’ye, Hindistan 2,9’dan yüzde 7,5’e çıkardı. 1980’de 12’inci büyük ekonomi olan ve sıralamada, ABD, Japonya, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa, Brezilya’nın yanı sıra İngiltere, Meksika, Hindistan, Suudi Arabistan gibi ülkelerin gerisinde kalan Çin, o tarihte İtalya’nın yarısı kadar satın alma güce paritesine göre GSYH’si vardı. 2017’de İtalya’nın 10 katı, ABD’den daha büyük bir SGP-GSYH düzeyine ulaştı.

-BRICS ülkeleri G-7’yi geçti-

Sanayileşmiş 7 büyük ülkenin (ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada) oluşturduğu G-7’nin (Grup 7), 1980 yılında dünya ekonomisinde yüzde 51’i bulan payı, 1992’de yüzde 46,1’e, 2017 yılında yüzde 30,6’ya indi.

Bu karşın, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nden oluşan ve bu ülkelerin İngilizce yazılışının ilk harflerinden oluşturulan bir tabirle BRICS olarak adlandırılan ülkelerin 1992’de dünya ekonomisindeki yüzde 17,8 olan payı, 2017 yılında yüzde 31,7’ye yükseldi. Böylece, BRICS ülkeleri dünya ekonomisinden aldığı yüzde 31,7 payla, payı yüzde 30,6 olan G-7 ülkelerini geçti.

-Türkiye’nin dünya ekonomisinde payı yüzde 1,7-

Türkiye’nin dünya ekonomisinde 1980’de aldığı yüzde 1,177’lik pay, 1990’da 1,420’ye çıktıktan sonra 1992 yılında yüzde 1,333’e indi. Ülke payı, 2000’de yüzde 1,362’ye, 2010’da 1,394’e, 2017 yılında yüzde 1,711’e çıktı. Bu oran, 2023 yılında yüzde 1,715’e yükselecek.

1980’de dünyanın 20’nci büyük ekonomisi olan Türkiye, sıralamadaki yerini 1990’da 17’nciliğe çıkardı. 2000 ve 2010 yıllarında 17’nci sıradaki yerini koruyan Türkiye, 2000-2017 döneminde Güney Kore, İspanya, Suudi Arabistan ve Kanada’yı geçerek, 2017’de 13’ncü sırayı aldı. Türkiye, 2023 yılına kadar İtalya’yı da geride bırakarak 12’nci sıraya çıkacak.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.