E-TEBLİĞATTA DEĞIİŞİKLİK YAPILDI


İlk olarak 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı resmi gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği bütün maddeleri ile yürürlüğe girmiştir.

 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazetede “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
MADDE 5 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

 

Peki   e-tebligat Nedir?


e-Tebligat,
Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanmış olan tebligatların değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde kayıtlı elektronik posta yoluyla Alıcılarına iletilmesidir.


e-Tebligat sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir. Bu sistemde Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler elektronik tebligat gönderebilecek olup, muhataplar elektronik tebligat alabileceklerdir.

Kimler e-tebligat kullanmak ile yükümlü?

Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.

 Ancak; Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Aksi takdirde e-tebligat adresinin edinilmesi için MERSİS’den sorumlu kurum tarafından bildirimde bulunulacaktır. (7201 sayılı Tebligat Kanunu 7/a maddesi)

Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle (klasik şekilde) tebligat yapılır. Ancak bu tebligata sonraki tebligatların e-tebligat şekilde yapılacağına dair şerh yazılacağı belirtilmiştir.

Yapılması Gerekenler:

a) Şirketlerin en kısa zamanda PTT veya bu konuda hizmet veren BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından belirlenecek olan kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS) vasıtasıyla (elektronik hizmet sağlama sözleşmesi yapılarak) elektronik tebligata elverişli KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)adresitemin etmeleri gerekmektedir.

b) Kayıtlı Elektronik Posta başvurularında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan MERSİS No’suna ihtiyaç vardır.

c) Şirketlerin,  Yönetmelik kapsamında e-tebligat çıkarmaya yetkili idareler ile olan işlemlerinde, e-tebligat adreslerini ilgili idareye beyan etmek zorundadırlar.

d)  Elektronik tebligat metni elektronik imza ile imzalanmalı, bu nedenle güvenli elektronik imza edinilmesi gerekmektedir.(15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imza)

e)  Şirket Elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya hizmet sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla erişir.

E-Tebligat karşı tarafa ne zaman ulaşmış sayılır?

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.