EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR


 EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan ve Dahilde İşleme Rejimi’nde değişiklik getiren Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“ 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nda değişiklik yapan “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Bu düzenleme, Dahilde İşleme Rejiminden (DİR) yararlanan sektörlerin değişen ihtiyaçları, uygulamada karşılaşılan zorunluluklar ve üst normlarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Yapılan düzenleme ile;

10/01/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ndeki düzenlemeye paralel olarak, 2005/8391 sayılı Karar’ın “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesine “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası”nın tanımı eklendi.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmalara getirilen kolaylıklara paralel olarak, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmaların da dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %1’inin teminat olarak yatırılması kaydıyla gümrük idaresince ithalatının gerçekleştirilmesine izin verilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

– Belge düzenlendikten sonra belge sahibi ihracatçının belge kapsamında ilk ithalatı yaptığı tarihe kadar belge süresinde kaydırma (uzatma) yapılabilmesi uygulamasına ilave olarak, belge düzenlendikten sonra belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde de belge süresinin azami 3 (üç) ay uzatılmasına imkan verecek bir düzenleme yapıldı.

– Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın, belge/izin süresi içerisinde kat’i ithalata dönüştürülmesi uygulaması kapsamında, ithal edilen ürünün asıl işlem görmüş ürün (ihraç ürünü) şekliyle de serbest dolaşıma girmesi mümkün kılındı.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın asıl işlem görmüş ürün şekliyle de, gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesinin aranmaması yönünde düzenleme yapıldı.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edildikten sonra herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri gelen asıl işlem görmüş ürünün, belge/izin süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesi imkanı getirildi. 

Belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde, belge/izin süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra geri getirilmesi halinde yapılacak işlemler belirlendi.

İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin taahhüt kapatma işlemlerinin maddi hatadan ya da belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri getirilmesinden dolayı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.