EKONOMİ BAKANLIĞINDAN TEŞKİLATLANMA AÇIKLAMASI


 –Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

Rusya Federasyonu’nun Krasnodar Kray bölgesinde yer alan Novorossisk şehrinde bulunan Başkonsolosluğumuz; ticari, kültürel ve ekonomik faaliyetlerin daha yoğun biçimde yaşandığı; Türk ve Rus şirketlerinin bölgesel merkezlerinin etkin biçimde faaliyet gösterdiği ve aynı bölgenin idari merkezi konumunda bulunan Krasnodar’a taşınmıştır.

Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/04/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Bakanlığımıza ait (12) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 22 Haziran 2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/04/2018 tarih ve 2018/11820 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Novorossisk Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nin adı T.C. Krasnodar Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği olarak yeniden belirlenmiştir.

–Bugünkü RG’de yayımlanan “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hk. Karar” basın bildirisi metninin revize edilmiş son hali aşağıdaki gibidir bir önceki metni lütfen dikkate almayınız

 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar’a İlişkin Basın Bildirisi

 Bakanlığımızca, ithalatın seyri ve ülkemiz menfaatleri dikkate alınarak, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya, Etiyopya, Hindistan, Kamboçya, Moğolistan,Nepal, Pakistan, Paraguay, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam’a tanınan tavizlerde yapılan değişiklikler ile bu ülkeler menşeli ithalatta uygulanan Gümrük Vergisi Oranları değişmiştir.

Bahse konu uygulama sonrasında anılan ülkeler menşeli eşyaların trafik sapması ile AB ülkeleri üzerinden gümrük vergisine tabi olmaksızın ya da düşük gümrük vergisi oranları ile ülkemize ithal edilmeleri sonucu ortaya çıkabilecek vergi kaybının ve haksız rekabetin önlenmesi amacı ile 22.06.2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar” yayımlanmıştı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.