ELEKTRİĞE 4 AYDA YÜZDE 12 ZAM


ANKARA- Ocak`ta yapılan yüzde 8.8`lik zammın ardından Nisan ayında da elektriğe yine zam geldi.

Mesken kullanıcılarının elektrik fiyatlarına 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 2.9luk zam yapılmıştır. Elektrik fiyatını oluşturan kalemlerden enerji bedeline yapılan zammın yüzde 5.95 olması; bu kalem üzerinden oransal olarak kesilen fon-vergi benzeri kesintilere de zam yapılması anlamına geldiği için aylık asgari 230 kilovat saatlik (kWh) elektrik tüketen bir hanenin faturası 106 TLye çıkmıştır. Böylece 2017 yılsonuna göre konut kullanıcılarının elektrik faturalarına yapılan zam yüzde 11.95`e ulaşmıştır. Elektriğin ana girdi olduğu büyük sanayi kuruluşları için ise Nisan ayından itibaren çok daha yüksek elektrik faturaları ödeme zorunluluğu doğacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK); 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak elektrik tarifesini 30 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. Konut tarifesinde “perakende enerji bedeli” kalemi; yüzde 5.95 zamla 23.0927 kuruştan 24.4666 kuruşa yükseltilmiştir. Tarifedeki dağıtım bedeli kalemi ise yüzde -2.96 düşüşle 13.0444 kuruştan 12.6585 kuruşa indirilmiştir. Böylece fon ve vergiler hariç olarak nihai birim bedel yüzde 2.73‘lük artışla, 36.1371 kuruştan 37.1251 kuruşa yükselmiştir. Ancak faturaya eklenen yüzde 1‘lik enerji fonu, yüzde 2‘lik TRT payı ve yüzde 5‘lik Belediye Tüketim Vergisi`nin oransal olarak sadece “perakende enerji bedeli”ne uygulanması nedeniyle zam oranı faturalara yüzde 2.73 yerine yüzde 2.89 olarak yansıyacaktır.

EMO‘nun 4 kişilik bir ailenin en az harcama ile ayda 230 kWh elektriğe ihtiyacı olduğu hesabından yola çıkıldığında; 31 Aralık 2017 tarihinde 94.75 TL olan aylık asgari elektrik faturası, 1 Ocak 2018 zammıyla 103.9a, 1 Nisan 2018 tarihli zamla birlikte ise 106.07 TL‘ye yükselmiştir. 1 Ocak 2018den itibaren de mesken kullanıcıları için elektriğe yüzde 8.8 zam yapılmış olduğu dikkate alındığında, kümülatif olarak bu yılın ilk 4 ayında elektriğe yapılan zam oranı yüzde 11.95`e ulaşmıştır. Asgari yaşam şartları için gerekli elektrik enerjisi için Aralık 2017 döneminde 94.75 TL fatura ödemesi yapan yurttaşlar, aynı tüketim için Nisan 2018‘den itibaren 106.07 TL ödemek zorunda kalacaklardır.

Türkiye yıllık elektrik tüketiminin 290 milyar kilovat saat alınarak, elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 22sinin konutlar tarafından gerçekleştirildiği dikkate alındığında; yapılan zam nedeniyle mesken kullanıcılarından 1 yılda 3.14 milyar TL fazladan tahsilat yapılacaktır. Yine bu zamla birlikte elektrik faturası üzerinden kesilen vergi benzeri kalemlerin yükü de artmıştır. Katma Değer Vergisi olarak 4 milyar 488 milyon TL, yüzde 5lik Belediye Tüketim Vergisi kapsamında 780.5 milyon TL, yüzde 2lik TRT payı kesintisi kapsamında 312.2 milyon TL, yüzde 1lik Enerji Fonu kapsamında 156 milyon TL olmak üzere 1 yıl içinde hanelerin elektrik faturaları üzerinden toplam 5.7 milyar TL vergi ve benzeri kesinti yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.