FİKRİ HAKLARA NE KADAR ÖDEDİK ?

Fikri haklara 20 yılda 18.8 milyar dolar ödedik

Türkiye, fikri mülkiyet hakları kullanım ücreti olarak, 2000’den 2020 Şubat ayı sonuna kadar geçen 20 yıl 2 aylık sürede, 18 milyar 793 milyon dolar ödedi. Fikri mülkiyet haklarında, 2000’de 173 milyon dolar olan 2002’de 107 milyon dolara inen kullanım ücreti, 2004’te 362, 2005’te 439, 2006’da 531 milyon dolara çıkarak yarım milyar doları aştı. Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistiklerine göre, 2006’da 531 milyon dolar olan kullanım ücreti gideri, 600700-800 milyon dolarlarda seyrettikten sonra, 2013’te 1 milyar 582 milyon dolara çıktı. 2014-2018 döneminde, 1 milyar 624 milyon-1 milyar 882 milyon dolar arasında seyreden kullanım ücreti gideri, 2019 yılında geçici verilere göre 1 milyar 932 milyon dolara ulaştı. Geçici verilere göre bu yılın Ocak ayında 130, Şubat’ta ise 156 milyon dolarlık kullanım ücreti ödendi. 2002-2019 döneminde fikri mülkiyet hakları kullanım giderinin 18 katına çıktığı görülüyor. Böylece, 2000 yılı başından 2020 Şubat sonuna kadar 18 milyar 793 milyon dolar fikri mülkiyet hakkı ücret ödemesi yapıldı.

-Yıllık gelir 100 milyon doları bulmuyor

Araştırmacı-Gazeteci Metin Türkyılmaz’ın derlediği bililere göre;  Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları kullanım gelirleri halen 100 milyon doları bile bulmuyor. Bu alanda, 2000-2012 döneminde herhangi bir gelir elde etmeyen Türkiye’nin, 2013’te 102 milyon dolarla başlayan kullanım geliri, daha sonra 2017’deki 112 milyon dolar dışında 100 milyon doları aşmadı. Açığa gelince, 20 yıllık süreçte Türkiye’nin 18 milyar 101 milyon dolarlık gelir gider açığı verdiği görülüyor. Sadece gelirin sağlanmaya başladığı 2013 sonrası döneme bakıldığında ise Türkiye’nin bu alandaki gelirlerinin giderlerin sadece % 5,5’inde kaldığı, 692 milyon dolarlık gelire karşın 12 milyar 648 milyon dolarlık gider yapıldığı ve 11 milyar 956 milyon dolarlık açık verdiği anlaşılıyor. Bu açıktan kurtulmanın yolu daha fazla patent, faydalı model, daha fazla endüstriyel tasarım, daha fazla ticari markadan geçiyor.