İKİNCİ EL ARABALARA YENİ DÜZENLEME


İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞE İLİŞKİN
BASIN AÇIKLAMASI
ANKARAİkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik 08.09.2018 tarihli ve 30529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Yönetmelik ile mesleki yeterlilik belgesi şartına istisna getirilmiştir.
Ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarından veya
bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlarda mesleki yeterlilik belgesi
şartının aranmayacağına dair düzenleme yapılmış ve bu mezuniyet belgelerine sahip olarak ikinci el motorlu
kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılanlar mesleki
yeterlilik belgesinden muaf tutulmuştur.
Ekspertiz raporunda yer alması gereken hususları belirleme görevi Türk Standardları
Enstitüsü’ne (TSE) verilmiştir ve ekspertiz raporuna ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde düzenlenmesi zorunlu olan ekspertiz raporlarının belirli
standartlar dahilinde oluşturulması ve asgari unsurlarında yeknesaklık sağlanması amacıyla bu raporlarda yer
alması gereken hususlara TSE tarafından belirlenecek standartta yer verilmesi öngörülmüş; ayrıca, ekspertiz
raporu düzenleyecek işletmelere bu raporları beş yıl süreyle saklama yükümlülüğü getirilmiştir.
Diğer taraftan, TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip işletme sayısını ve taşıt türleri itibarıyla ekspertiz
hizmetinin yaygınlaşmasını dikkate alarak ekspertiz raporu alma zorunluluğu bulunan ikinci el motorlu kara
taşıtı türlerini belirleme yetkisi Ticaret Bakanlığına verilmiştir.
Arazi taşıtları için ekspertiz raporu düzenletme yükümlülüğü getirilmiştir ve bu taşıtlar garanti
kapsamına alınmıştır.
Arazi taşıtları ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yaygın olarak konu edildiğinden bu taşıtlar ekspertiz
raporu düzenletme yükümlülüğüne dahil edilmiş ve garanti kapsamına alınmıştır. Bu sayede, tüketicilerin
yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
Ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin hükümlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine konu taşıtlar
için de uygulanabilmesinin önü açılmıştır.
Yapılan düzenleme ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ayıplı mal ve hizmetlere
ilişkin hükümlerinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine konu taşıtlar hakkında da uygulanabilmesi
sağlanmıştır.
Ekspertiz raporu düzenletme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işletmelere ilave süre
tanınmıştır.
Ülke genelinde yeterli sayıda işletmeye TSE hizmet yeterlilik belgesi verilebilmesini ve bu sayede
ekspertiz raporu düzenletme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde aksama yaşanmamasını teminen
Yönetmeliğin ilgili maddesinin yürürlüğü 01.04.2019 tarihi olarak belirlenmişt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.