İNTERNET YASASININ AYRINTILARI


 

İNTERNET YASASININ AYRINTILARI

T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, kamuoyunda tepkilere neden olan ve internete sansür yasası olarak da nitelendirilen yasa değişikliğine ilişkin bir bilgi notu yayımladı.

T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, kamuoyunda tepkilere neden olan ve internete sansür yasası olarak da nitelendirilen yasa değişikliğine ilişkin bir bilgi notu yayımladı. “İnternet sansürü (!)5651 sayılı yasa ne geti̇ri̇yor?” başlıklı bilgi notunda yasanın kapsamı, daha önceki süreç anlatılıyor. Ayrıca yasanın 17 Aralık yolsuzluk operasyonu ve Gezi Olayları ile ilgisi olup olmadığı ve vatandaşların fişlenip fişlenmeyeceğine dair sorular cevaplanıyor.

Buna göre yasanın kapsamı “Kişilik haklarına saldırı halinde” ve “Özel hayatın gizliliği söz konusu ise” olmak üzere iki başlıkta izah ediliyor. Kişilik Haklarına Saldırı halinde (Hakaret, iftira, küfür, aşağılama, vb.) başlığında “Böyle bir durum söz konusuysa; Sulh Ceza Mahkemesi dışında hiçbir kurumun yetkisi yoktur.” deniliyor. Süreç ise şöyle aktarılıyor: “Kişi Sulh Ceza Mahkemesine gider.Hâkim 24 Saat içerisinde karar verir. Karar şikâyetçinin lehine ise URL  adresine (link) erişimin engellenmesi kararı alınır.Karar mahkeme tarafından Erişim SağlayıcılarBirliğine gönderilir.Birlik, 4 saat içerisinde tüm sağlayıcılara ileterek U RL’ye erişimi engeller. Mahkeme kararı sadece Kişilik Hakkının ihlal edildiği bölüm veya URL ile ilgili olacağındanyalnızca sayfa engellenecek, bütün bir sitenin kapanması önlenecektir.

Özel Hayatın gizliliği (Yasadışı dinleme/görüntüleme, kişisel
verilerin paylaşımı, vb.) söz konusu olduğu hallerde ise “Bu tip bir ihlalde yaşanacak gecikmenin mağdur için telafisi mümkün değildir. Bu nedenle mağdurun talebiyle “tedbiren vegeçici olarak erişim engelleme” imkânısağlanmıştır. Nihai karar ise 48 saat içinde Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilecektir.” deniliyor.

Buradaki süreç de şu şekilde anlatılıyor: “Kişi URL adresi ve kimliğini ispatlayıcı bilgiile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına(TİB) başvurur. TİB, mağdurun talebini Erişim SağlayıcılarBirliğine iletir. Erişim Sağlayıcılar Birliği, tedbir amacıyla 4 saat içinde URL adresine erişimi engeller. Başvuru sahibi, en geç 24 saat içerisindeSulh Ceza mahkemesine başvurmak zorundadır. Mahkeme,  48 saat içerisinde karar alır. Karar şikâyetçinin lehine ise, URL adresineerişiminin engellenmesi kararı mahkemetarafından Erişim Sağlayıcılar Birliğine gönderilir, böylece tedbiren alınmışengelleme durumu devam eder. Karar aleyhte ise mahkeme    tarafından Erişim Sağlayıcılar Birliğine gönderilir, engelleme kaldırılır. Erişim Sağlayıcıları Birliğine 48 saat içinde herhangi bir mahkeme kararı ulaşmazsa, engelleme otomatik olarak kalkar.

İSTİSNAİ HALLERDE YETKİ TİB BAŞKANI’NDA

Kamuoyunda TİB Başkanı’nın tek yetkili olmasından dolayı eleştirilen maddenin söz konusu kısmı ise “İstisna” başlığı altında  veriliyor: “Yine yalnızca özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda, gecikmesinde sakınca bulunanhallerde, mağdurun başvurusu beklenmeden veya mağdurun başvuru yapması mümkün değilse (örneğin mağdurhayatta olmayabilir) TİB Başkanı’nıntalimatıyla Erişim Sağlayıcılar Birliği tarafından engellenme yapılabilecektir. Bu karara karşı Sulh Ceza Mahkemesine itiraz yolu açıktır.

DAHA ÖNCE SÜREÇ NASILDI?

Açıklamada “Daha önce süreç nasıldı?” sorusuna ise şu cevap veriliyor: “Yasadan önce özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği durumlarda, Sulh Mahkemesinden çıkacak karariçin en az 5 gün bekleniyordu. Karar olumlu olsa bile; mağdurun, mahkeme kararıyla Türkiye’dekiyaklaşık 200 servis sağlayıcısının her birine tek tek başvurarak kararı tebliğ etmesi gerekiyordu. Sürecin uzun, uygulamaların sağlıksız olması nedeniyle mahkeme kararlarının %99’uuygulan(a)mıyordu. İşte tam da bu eksiklik nedeniyle, yeni yasa ile birlikte   koordinasyon amacıyla Türkiye Erişim Sağlayıcılar Birliği kuruluyor. Bu birlik bünyesinde Kamu Kurumları bulunmayacak. Yargı kararları mahkeme tarafından doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletilecek veböylece gecikmelerden kaynaklanan mağduriyetler giderilmiş olacak.

17 ARALIK VE GEZİ İLE İLGİSİ VAR MI?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı özellikle de AK Parti Grup Toplantısı’nda sıkça vurguladığı konuşmalarda, bu yasanın yasadışı dinlemelerin ve görüntülemelerin yayınlanmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getirmişti. Ancak açıklamada yasanın, ne Gezi Olayları ne de 17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu ile ilgisi olmadığı savunuluyor. Açıklamada  Yasanın hazırlanma süreci, sanılanın aksine, ne Gezi Parkı olayları ne de 17 Aralık süreciyle alakalı.Yasayla ilgili hazırlık çalışmaları iki yılı   aşkın bir süredir devam ediyordu. Bu süreçte İnternet Geliştirme Kurulu, sektörden 40’ı aşkın kurum ve kuruluştan görüş alarak,önerileri Nisan 2013’te Ulaştırma, Denizcilik ve   Haberleşme Bakanlığına iletti.” deniliyor.

BİLGİLER SERVİS SAĞLAYICILARINDA SAKLANACAK

Açıklamada son olarak vatandaşların trafik bilgileri ile fişlenip fişlenmeyeceği sorularına cevap veriliyor: “Trafik bilgisini, çok basit şekilde detaylı telefon faturalarına benzetebiliriz. Detaylı telefon faturaları, kullanıcının sadece görüştüğü numaraları ve konuştuğu dakika uzunluğunu içerir, konuşmanıniçeriğini göstermez. İnternet trafik bilgisi de aynı şekilde kullanıcının yalnızca girdiği adresleri ve giriştarihini gösterir. İçeriğe dair hiçbir bilgi barındırmaz. Yeni yasayla trafik bilgileri, iki yılı geçmemek kaydıyla herhangi bir devlet  kurumu tarafından değil,servis sağlayıcılar tarafından saklanacaktır. Bu bilgiler, yalnızca mahkeme kararıyla herhangi bir soruşturmayla ilgili geriye dönük incelemeyapılması durumunda kullanılacaktır. Bu madde, Avrupa Parlamentosu ve  Avrupa Konseyinin düzenlemeleri ve tavsiyeleri göz önünealınarak hazırlanmıştır. Nitekim AB üyesi ülkelerde trafik bilgilerinin saklanması yine 6 ay ile 2 yılarasında değişen sürelerde yapılmaktadır. Ayrıca, erişim ve içerik sağlayıcılar için mevcut kanunda bulunan hapis cezası kaldırılarak,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.