KÖMÜRE DEVLET DESTEĞİ


Bakanlar Kurulunca, linyit ve taş kömürü çıkarılan ve özel hukuk tüzel kişilerin ruhsat sahibi olarak işletilen yer altı maden işletmelerine, maliyet artışlarının karşılanması amacıyla destek verilmesi kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi gazetee‘nin bugünkü  sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, linyit ve taş kömürü çıkarılan ve özel hukuk tüzel  kişilerin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmelerine, maden  işlerindeki maliyet artışlarının karşılanması amacıyla destek verilecek. Kararın uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütlerde Maliye  Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine  Müsteşarlığının görüşünü alarak tebliğ çıkarmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı yetkili olacak.

Hesaplanacak destek ödemeleri, 1 Ocak 2016’dan itibaren hesaplanacak  ve 5 yıl süreyle devam edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş sağlığı ve iş güvencesi  bakımından veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca işletme güvenliği  açısından üretim faaliyetleri durdurulan işletmelerde, üretim faaliyetlerinin  durdurulması ile üretim faaliyetlerine müsaade edildiği tarihe kadar geçen sürede  destek ödemesi yapılmayacak.

İşçi ücretlerinin işçilere ödenmemesi durumunda ödeme yapılıncaya  kadar destek ödemesi yapılmayacak

Öte yandan, Bakanlar Kurulunca, Maden Kanunu’nun ilgili geçici maddesi  kapsamında devam eden rödovans sözleşmelerinde, yer altındaki maden işlerinde  meydana gelen maliyet artışlarındaki fiyat farkına ilişkin değişikliği içeren  ekli kararın da yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.