MADEN ARAMALARINA ÖZEL SEKTÖR KATKISI


Bazı madenlein aranması ve işletilmesi için özel sektörle işbirliği yapılacak.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bazı madelerin aranması ve işletmilmesi için özel sektörle işbirliğine gidecek. Bu kapsamda kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; Hukuku Teşekküle ait Balıkesir İli dahilinde İR:1608 nolu (sicil: 6406), Kütahya İli dahilinde İR:1609 nolu (sicil: 6407), Bursa İli dahilinde İR:1611 nolu (sicil: 6409) ve Eskişehir İli dahilinde İR:3825 nolu (sicil:3200) sayılı bor tuzu sahalarında;

IV  Grup madenin/madenlerin (bor madeni hariç) tüm masraflarını karşılamak kaydıyla isteklilerce aranması, bulunacak madenin/madenlerin, Teşekkülümüzün de içinde olacağı Şirket/Şirketler eliyle ya da rödövans karşılığı isteklilerce işletilmesine imkân verecek Çerçeve Anlaşmasının imzalanması planlanmış ve bu planlamaya ilişkin 16 Haziran 2012 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında gerekli izin alınmıştır. Sözkonusu işe yönelik ihaleye ilişkin dökmanlar  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.