NE ZAMAN BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİLMELİDİR ?


BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAMANIN  SONUÇLARI NELERDİR?

Hafize ŞAHİNER

(FİBAD Bağımsız Denetim A.Ş  Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi)

Bilindiği üzere   TTK’nun 399/1. maddesine göre;  Denetçi, şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin,  her   faaliyet  dönemi   ve   her   hâlde  görevini   yerine   getireceği   faaliyet   dönemi bitmeden seçilmesi   şarttır.   Seçimden   sonra,   yönetim   kurulu,   gecikmeksizin   denetleme görevini   hangi  denetçiye   verdiğini   ticaret   siciline   tescil   ettirir   ve   Türkiye   Ticaret   Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Türk   Ticaret   Kanunu’nun 409.maddesinde, anonim   şirketlerin olağan   genel kurulları, 617.maddesinde ise limited şirketlerin olağan genel kurullarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır .Bir başka ifade ile Şirketler  31.03.2017 tarihine kadar genel kurullarını yapmak ve  yapılacak olan genel kurulda  Bağımsız Denetçilerini seçerek, tescil ve ilan ettirmeleri gereklidir. TTK’nun ilgili maddesinde açıkça belirtildiği gibi denetçilerin  her faaliyet dönemi seçilmesi gereklidir. Hangi denetçiyi seçtiğini de ticaret sicil gazetesinde ilan etmek zorundadır. Ayrıca seçtiği denetçiyi internet sitesinde de yayınlamak zorundadır.

Kimler Bağımsız Denetim kapsamındadır?

Genel olarak;

  • Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası
  • Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası
  • Çalışan sayısı 200 kişi ve üstü

şeklindeki 3 kriterden ikisinin sınırlarının iki yıl üst üste (2015-2016) aşılması halinde şirket, bağımsız denetime tabi olacaktır. Ayrıca; HES  (Hidro Elektirik Şirket) lerin  tamamı, İşçive   Memur   Sendika   ile   Konferadasyonların   tamamı, Tarım   ve   Süt   Birliklerinin   tamamı Bakanlar Kurulunun  2012/4213 Sayılı Kararı ile zorunluluk kapsamındadır

2017 yılında denetime tabi   olacak   şirketlere   ilişkin   kriterler   önümüzdeki   günlerde yayınlanacak olup taslak kriterler ise şöyledir.

  • Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası
  • Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası
  • Çalışan sayısı 150 kişi ve üstü

Bağımsız Denetim Yaptırmamanın sonuçları nedir?

  • Zorunlu bağımsız denetim kapsamında olan şirketler, hazırlanmış olan finansal tabloların

bağımsız denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçinin görüşünü finansal tablonun başında açıklamak zorundadır.

Türk  Ticaret  Kanununun   397/2.  Maddesine   göre;  Bakanlar Kurulu’nca   bağımsız denetim kapsamına alınmış olan şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulmamış finansal tabloları ile Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir. Bunun sonucu,  bu şekilde düzenlenmemiş  sayılan finansal  tablolar ile faaliyet raporunun genel kurulda müzakere edilmesi ve onaylanması da geçersiz olacaktır. Dolayısıyla yapılacak olan genel kurulda yönetim kurulu ibra edilemeyeceğinden, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kar üzerinden tasarrufa, kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kara katılması dâhil, kullanılmasına dair kararlar alınamaz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.