TMMOB’DAN 1 MAYIS AÇIKLAMASI


İŞSİZLİĞE, YOKSULLUĞA, SÖMÜRÜYE HAYIR DEMEK  İÇİN 1 MAYIS‘TA ALANLARDAYIZ

TMMOB 1 Mayıs nedeni ile yazılı bir açıklama yaptı. TMMOB’un açıklamasında şu görüşlere yerverildi:

24 Ocak 1980 ekonomi kararları ile başlayan küresel politikalar, son 12 yıldır iktidarda olan AKP döneminde dozunu artırarak uygulanan ekonomik dönüşüm programlarıyla, serbestleştirme ve özelleştirmeler eşliğinde emek aleyhine artarak devam etmektedir.

Küresel politikalar gereği çalışma yaşamıyla ilgili yapılan tüm düzenlemeler, emeğin ve mühendisliğin değersizleştirilmesi üzerine ve tamamen sermayeden yana olmuştur. Bu süreçte yapılan yasal düzenlemeler ve çalışma yaşamıyla üretim sürecinde gerçekleştirilen dönüşümler sonucu iş-sağlık-sosyal güvence bütünlüğü parçalanmıştır. Emekçiler ile birlikte  mühendisler de esnek üretim ve güvencesiz istihdam biçimleri altında yoğun bir sömürüye maruz kalmaktadırlar.

Ülkemizde yıllardır uygulanan neo-liberal politikalar sonucu işsizlik ve yoksulluk artmış, borçlarımız katlanarak çoğalmıştır. Mevcut istihdam modeli; sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, sözleşmeli ve sözleşmesiz çalıştırma, ödünç işçilik, kısa süreli iş, sosyal güvenceden yoksunluk, en alt düzeylerde ücret ve çalışanların yoksullaşması sonuçlarını yaratmıştır.

Yine kapitalizmin krizini ötelemek ve kimi çevrelere rant sağlamak amacıyla “bin bir emek ve özveriyle yaratılan kamu varlıkları”nın satışına devam edilmektedir. Bu varlıkların satışı; hem yılların birikimi olan emeğin yok edilmesi, hem de emekçilerin işsizleşmesi anlamına gelmektedir. Bu gerekçelerle gündem, emek eksenli politikaları zorunlu kılmaktadır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; üyeleri ile birlikte bu gerçeklere karşı, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs‘ta başta Taksim olmak üzere tüm kentlerimizin alanlarını kutlama alanına çevirmek için alanlardaki yerini alacak ve bütün emekçilerin başka bir dünya ve Türkiye özlemini paylaşacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.