TÜRK MADENCİLERİMİZ DÜNYA ARENASINDA


DÜNYA MADENCİLİK KONGRESİ  TÜRK MİLLİ  KOMİTESİNDEN AÇIKLAMA

KOMİTE BAŞKANI RİFAT KONT, 99. IOC TOPLANTININ KAZAKİSTAN’IN ASTANYA KENTİNDE YAPILDIĞINI SÖYLEDİ, TOPLANTIya 19 ÜLKEDEN 52 IOC ÜYESİ KATILDI

ANKARA-  Türk madencilik firmalarının Ulusararası toplantılara yönelik etkinlikleri sürüyor.  Bu çerçevede son yıllarda yapılan Uluslararası düzeydeki toplantıların bir yenisi daha gerçekleştirildi.

Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi Başkanı Rifat Kont, 99,IOC toplantısının Kazakistan’ın Astanya kendinde 1 Haziran tarihinde  gerçekleştirildiğini söyledi.

Kont toplantıda alınan kararları şöyle özetledi;

 • Açılış konuşmasını ev sahibi ülke Kazakistan’ın delegesi Mr. Zamir Saginov yaparak üyelere hoş geldiniz mesajı vermiştir.
 • WMC Başkanı Prof. Marek Cala söz alarak toplantıyı düzenlediği için Kazakistan Milli Komitesine teşekkür ederek toplantının başarılı geçmesini dilemiştir.
 • Vefat eden iki IOC şeref üyesi için saygı duruşunda bulunulmuş ve hazırlanmış olan gündem kabul edilerek maddelere geçilmiştir.
 • İlk konuşmayı Kazakistan’dan Kanat Balkov yaparak WMC hakkında bilgi vermiştir. Buna göre kongreye 26 ülkeden 64 kuruluş, 79 uluslararası üniversite ve 42 ülkeden 2164 delege, 37 ülkeden 380 konuşmacı katılmıştır. Sergiye ise, 26 ülkeden (Türkiye dâhil) 257 firma (Türkiye’den 2 firma) iştirak etmiştir.
 • Kazakistan delegesi Zharat Igissinov Kazakistan kömür endüstrisi hakkında bilgi vermiştir. Buna göre Kazakistan kömür rezervi bakımından Dünya’da ilk 10 arasındadır. 21,5 milyar ton taş kömürü, 12,1 milyar ton linyit olmak üzere 33,6 milyar tonluk kömür rezervine sahiptir. Yıllık kömür üretimi 100 milyon ton olup elektriğin % 74’ünü termik santrallardan sağlamaktadır. Son dönemde kömürdeki tüketim azlığının Rusya Federasyonu elektrik üretiminin düşmesinin ve Nehirlerdeki Su debisinin artışının neden olduğunu belirtti. İgissinov ayrıca Karagan’da “de-gassing” işlemi başlatarak kömür damarlarından Metan Gazı’nın uzaklaştırılması ile ilgili arama safhasından itibaren Shenhua Çin Şirketi ile bir ortak girişim şirketi (JVC) kurduklarını ve aynı bölgede bir Pilot uygulama başlattıklarını ifade etti.

 Abdurrassul Zharmenov ise Kazakistan mineral endüstrisi hakkında bilgi vermiştir. Buna göre 2017 yılı itibariyle maden ve metalürji endüstrisinin Kazakistan Milli gelirine katkısı %11,1 dolaylarında olup 16,8 milyar $ Kazakistan, dünya ülkeleri içinde Tungstende birinci, Uranyumda ikinci, Kromda ikinci, Gümüşte dördüncü, Kurşun ve Çinkoda beşinci, Demirde altıncı, Alüminyum ve Bakırda on ikinci ve Altında on beşinci sıradadır. Abdurrasul Zharmenov ayrıca Kazakistan Maden Envanterinin çok geniş olduğunu, Periyodik Tablodaki 25 Elementin ülkelerinde ekonomik olarak üretilmesini mümkün kılacak Maden Rezervlerine sahip olduğunu belirtti. Tüm ülke çalışanlarının yaklaşık %38 inin madencilik ile ilgili Sektörlerde çalıştığını ve ülkenin 2. büyük Sektörünün Madencilik olduğunu belirtti. Ancak düşmekte ve derinliğin artmakta olduğunu, özellikle zenginleştirilmesi hayli güç olan Refrakter karakterli Cevher tenörünün de düşüklüğü dikkate alındığında, genelde üretim maliyetlerinin yükseldiğini belirtti.

 • Ayrıca ilginç bir konu olarak da çok büyük miktarlarda “atık kül” Stokları için, Alman “Thyssen” firması ile “Kazakistan Alloy” alaşımı geliştirilerek Al, Cr ve Fe içeriği nedeni ile Ferro-alaşım ve Patlayıcı madde üretiminde kullanılan bir katkı maddesi elde edildiğini ifade etti.
 • Avusturya delegesi Christian Reichel Dünya Maden İstatistikleri konusunda bilgi verdi ve katkılarından dolayı istatistiki bilgileri gönderen ülkelere teşekkür ederek 2017 üretim rakamlarının Aralık 2018’e kadar Avusturya Milli Komitesine ulaştırılmasını rica etti.
 • Hindistan IOC üyeleri Upendra Kumar ve Mr. Akala, WMC Güney Doğu Asya Merkezi ile ilgili görüşmeler hakkında bilgi vererek Peru’daki 100. IOC toplantısına yeni ülke üyeler sunabileceklerini ifade ettiler.
 • Avustralya delegesi Huo Guo 2021’de Brisbane’de yapılacak 26. WMC Kongresinin hazırlıkları hakkında bilgi verdi ve video sunumu yaptı. Web sayfasının yakında aktif hale getirileceğini belirtti.
 • Geçen Sene Yeni Delhi’de yapılan 98. IOC Toplantı Tutanağı kabul edildi.
 • WMC/IOC Genel Sekreteri Jacek Skiba tarafından Kasım 2017 – Haziran 2018 dönemine ait Sekretaryanın faaliyet raporu sunuldu. Buna göre, son 10 yılda tüm IOC toplantılarına 10 defa 6 ülke katılmıştır. Bunlar; Avusturya, Çin, Hindistan, Polonya, Slovakya ve Türkiye’dir. Hiç katılmayanlar ise; Estonya, Yunanistan, Endonezya, Karadağ, Papua Yeni Gine, Portekiz, Güney Afrika Cumhuriyeti, İspanya ve Venezüella’dır.
 • Skiba üye ülkelerin yıllık aidat ödemelerini zamanında ödemelerini talep etti. (Türkiye WMC yıllık aidatlarını zamanında ödeyen ülkelerin başında gelmektedir.)
 • Yeni IOC üyelerinin kabulü ile ilgili Alt Komite’nin Raporu Avusturya delegesi Leopold Weber tarafından sunuldu. Buna göre; ayrılan 5 üyenin yerine yenileri önerildi. Ayrıca, 3 de yeni üye önerildi. Bu üyelikler Alt Komite’nin oy birliği kararı ile kabul edildi.
 • IOC toplantısının zamanlaması ve yeri konusu müzakereye açıldı. Rusya temsilcisi 101. WMC/IOC toplantısını 2020’de Rusya’da organize etmeye talip oldu, yeri ve zamanının bir ay içinde üyelere duyurulacağını ifade etti.

Rusya’nın organizasyon teklifi oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.

 • WMC/IOC Toplantıları Yerleri:
  • IOC – 2019 – Peru
  • IOC – 2020 – Rusya
  • WMC ve 102.IOC–2021 – Avustralya
  • WMC – 2024 – Peru
 • Michal Drabik ve Raymon Pilcher tarafından WMC/IOC ile koordineli olarak Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu – Avrupa (UNECE) madencilik faaliyetleri ve sürdürülebilir enerji üretimi konusunda bilgi verildi.
 • Daha dazla bilgi edinmek isteyenler unece.org WEB adresinden yararlanabilirler.
 • Leopold Weber, Özel Görev Grubu (Task Force) ve Alt Komisyonlarının çalışmaları ve bulguları, yeni stratejisi hakkında bilgileri rapor halinde sunarak konuyu müzakereye açtı ve aşağıdaki kararlar alındı;
  • WMC toplantılarını organize edecek ev sahibi ülke için yeni kıstaslar geliştirilecek (1 nolu Alt Komite tarafından). Bu konuda Türkiye ve Hindistan bazı fikirler sundu.
  • Gelecekteki IOC toplantılarının ev sahibi ülke seçiminde yeni kıstaslar geliştirilecek (2 nolu Alt Komite tarafından).
  • Üye ülkelerin kısa kurslar düzenlemesi ile ilgili kıstaslar geliştirilecek (3 nolu Alt Komite tarafından).
  • Komünikasyon ve web sayfası muhtevasının planlanması ve koordine edilmesi için kıstaslar geliştirilecek (4 nolu Alt Komite tarafından). WMC web sayfasının tamamen yeniden tasarlanması özellikle tavsiye edildi.
  • Dünya madencilik üretim bilgileri ve ileriye dönük gelişimi hakkında bilgiler derlenecek, analiz edilecek ve neşredilecek (5 nolu Alt Komite tarafından).
  • Öne çıkan teknik gelişim ve fırsatlar (robot makineler, sosyal işletme ruhsatı, iklim değişikliği gibi) belirlenecek ve bunun için üye ülkelerdeki Üniversitelere müracaat edilecek ve iş birliği imkanları araştırılacak. (6 nolu Alt Komite tarafından).
  • Maden projelerinin finansmanı ile ilgili kıstaslar tespit edilecek (7 nolu Alt Komite tarafından).
  • Üyelik adedi artırılması ile ilgili kıstaslar geliştirilecek (8 nolu Alt Komite tarafından).
  • UNECE, CRIRSCO (Uluslararası Maden Kaynakları ve Rezervleri Raporlama Standartları Komisyonu – Türkiye’de UMREK), Dünya Bankası gibi kuruluşların davet edilebileceği ifade edildi.
  • Bütçe ihtiyacını ve finans kaynaklarını belirleyecek yeni bir Alt Komite kurulması gerektiği ifade edildi.
 • Yeni bir Burs verme Alt Komitesi oluşturulması ve her ülkenin Burslarla ile ilgili olanakları araştırması ve kıstasları kendisinin belirlemesinin gerektiği ifade edildi.
 • ABD temsilcisi Michael Karmis, genç üyelerin alınmasının teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Dr. Skiba aynı görüşte olduğunu belirtti.
 • Almanya temsilcisi Carsten Drebenstedt, her Alt Komitenin sunumu hakkında görüşlerini belirtti. Yeni web sayfasının hazırlanmasının kolay olduğunu, IOC’nin faaliyetlerinin yeniden aktife edilmesi ve üye adedinin artırılmasının gerektiğini ifade etti.
 • WMC Başkanı Prof. Marek Cala, Türkiye Maden Mühendisleri Odası tarafından 2019’da Antalya’da düzenlenecek IMCET (26. International Mining Congress and Exhibition of Turkey) organizasyonunun WMC Sekretaryası tarafından desteklenmesi ile ilgili WMC Türk Milli Komitesinden talep geldiğini ve gerekli desteği vereceklerini ifade etti.
 • Eskikaya, yıllık aidatını ödemeyen ülkelerin yeni üye adaylarının sekretarya tarafından reddedilmesini önerdi.
 • Task Force raporu ile ilgili yorumların 15 Eylül 2018 tarihine kadar Prof. Weber’e iletilmesi kararlaştırıldı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.