TÜRK MADENCİLERİNİN YURTDIŞI ATAĞI SÜRÜYOR


 • DÜNYA MADENCİLİK KONGRESİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR.B
  ULULARARASI TOPLANTILAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
  ANKARA-TPERU’nun Üretim ve Rezerv bakmından Dünyadaki sıralaması:

  Üretim RezervAltın 6.sırada
  4.sırada Bakır 2.sırada 10.sırada
  Gümüş 2.sırada 17.sırada Çinko 2.sırada 12.sırada
  Kurşun 4.sırada 7.sırada
  Molibden 4.sırada 4.sırada
  Peru madenciliğinde ölümcül kazaların 2017 yılına nazaran azaldığını ifade eden Bay RIVERA
  bugüne kadar 48 farklı projede 59 milyar $’lık yatırım yapıldığını, 2018 itibariyle kişi başına milli
  gelirin 6.890 $ olduğunu ve 2030 yılında bunun iki katına çıkacağını ifade etmiştir.
  Miguel CARDOZO, Peru Jeolojisinin Mineralleşmeye çok uygun olduğunu, birçok Epitermal ve
  Damar tipi maden yataklarının mevcudiyetinden bahsederek en büyük rezervin 218 milyon ton Bakır
  olduğunu ifade etmiştir. 2019 yılında altın üretimi düşerken bakır üretiminin arttığını, yatırım
  eğiliminin arttığını ve 2019 da 21 milyar $’lık yatırım yapılacağını belirtmiştir.
  6 milyona yakın çalışanı bulunan Peru’da, çalışan nüfusun % 18’inin Madencilik sektöründe
  olduğunu, yoksulluğun giderek azalmakta olduğunu ve Maden gelirlerinin arttığını belirtmiştir.
  Avusturya IOC üyesi Prof. Dr. L. WEBER 2017 yılı Dünya Maden İstatistikleri konusunda bilgi
  vermiştir ve 2017 yılında Dünya’da 17,2 milyar ton cevher (2000 yılında 11,3 milyar ton)
  üretildiğini ve bunun yarısının Asya kıtasında çıkarıldığını belirtmiştir. İstatistiki bilgileri gönderen
  ülkelere katkılarından dolayı teşekkür ederek 2018 yılı üretim rakamlarının Aralık 2019’a kadar
  Avusturya Milli Komitesine ulaştırılmasını talep etmiştir. (Maden İstatistikleri Bilgileri World
  Mining Data 2019 sitesinden temin edilebilir)
  Hindistan Milli Komitesi adına söz alan Dr.N.P. NARAYANAN ve Bay B. AKALA WMC
  Güneydoğu Asya Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.
  Kazakistan’da 2018 de yapılan 25. Dünya Madencilik Kongresi ve Sergisi sonuçları hakkında Bayan
  Olga REMORENKO bilgi vermiştir.
  Avustralya delegesi Dr. Huo GUO 2021 de Brisbane Convention Center’da yapılacak 26. Dünya
  Madencilik Kongresi ve Sergisinin hazırlıkları ile ilgili bilgi vermiş ve video sunumu yapmıştır. 102.
  IOC Toplantısının 18 Temmuz 2021 da 26. WMC’nin ise 20-22 Temmuz 2021 tarihlerinde
  yapılacağını, 9 ana tema ile ilgili tebliğler sunulacağını, 50 ülkeden iki bine yakın delegenin
  katılımının beklendiğini açıklamıştır.
  Peru delegesi Bay Alberto BROCOS, 2024 yılında Peru Lima’da Convention Center’da yapılacak
  27. Dünya Madencilik Kongresinin hazırlıkları hakkında bilgi vererek kongreye 1.300 delegenin ve
  800 şirketin katılacağını, 10 adet yabancı konuşmacı olacağını ve 73 adet sergi standı bulunacağını
  belirtmiştir.
  Astana’da yapılan 99. IOC Toplantısı Tutanağı okunarak kabul edilmiştir.
 • Genel Sekreter Jacek SKIBA yıllık rapor ile ilgili bilgi vererek WMC web sayfasının yenilenmekte
  olduğunu belirterek yıllık üyelik aidatlarının ödenmesini üye ülkelerden rica etmiştir.
  Yeni üyelerin kabulü ile ilgili Alt Komitenin raporu Avusturya delegesi tarafından sunuldu. Buna
  göre iki yeni Üyenin başvurusu onaylanmıştır.
  103. IOC Toplantısının talibi, zamanlaması ve yeri konusu tartışmaya açıldı. Moğolistan temsilcisi
  103. IOC Toplantısını Temmuz 2022 de Ulan Batur – Moğolistan’da organize etmeye talip
  olduklarını belirtti. Moğolistan’ın bu teklifi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
  Rus delegesi Rusya’nın maden ve enerji kaynaklarının 55,2 trilyon Ruble olduğunu, ülkede 100.000
  den fazla maden şirketi bulunduğunu, tabii kaynaklar ihracatının Ülkenin tüm ihracatının % 69’unu
  teşkil ettiğini belirterek 2027 de 28. WMC / 108. IOC Toplantısını düzenlemeye talip olduklarını
  bildirdi. Yapılan oylama sonucunda Rusya’nın talebi oy birliği ile kabul edildi.
  WMC / IOC Toplan yerleri ve zamanlaması:
  – 101. IOC Toplantısı / 2020 Moskova – Rusya (Kesin tarih daha sonra bildirilecek)
  – 102. IOC Toplantısı / 18 Eylül 2021 Brisbane – Avustralya
  – 26. WMC Kongre ve Sergisi / 20 Eylül 2021 Brisbane – Avustralya
  – 103. IOC Toplantısı / Temmuz 2022 Ulan Batur – Moğolistan
  – 104. IOC Toplantısı / 2023 (Talip ülkeler bekleniyor)
  – 105. IOC Toplantısı / 2024 Lima – Peru
  – 27. WMC Kongre ve Sergisi / 2024 Lima – Peru
  – 108. IOC Toplantısı / 2027 Rusya
  – 28. WMC Kongre ve Sergisi / 2027 Rusya
  Prof. Dr.L.WEBER, Task Force (Özel Görev Grupları) faaliyetinin olumlu yönde devam ettiğini
  ifade etti.
  IOC / WMC Statüsü değişikliği ile ilgili metin üye ülkelerin ve Türkiye’nin önerileri doğrultusunda
  tartışmaya açılarak, bazı değişiklikler ile nihai metin oylanarak kabul edildi. Nihai metin WMC’nin
  web sayfasında yayınlanacak.
  Yeni Statüde;
  – WMC Kongresi ve IOC Toplantısı düzenlenmesi ile ilgili yeni kıstaslar getirildi.
  – WMC Kongresi ve IOC Toplantılarına katılmayan ülkelerle ilgili alınacak kararlar belirlendi.
  – Her ülkenin talep ederse ücretsiz beşinci IOC üyesi aday göstermesi uygun bulundu.
  Prof. Dr. Marek CALA tarafından yeni hazırlanmakta olan WMC web sayfası taslağı sunularak üye
  ülkelerden katkı beklendiğini belirtti.
  Başkaca görüş olmadığı ve söz alan olmadığı için 100. IOC Toplantısına son veridi.
  Saygı ile üyelerimizin bilgilerine sunulur. 22 Ekim 2019
  Rifat KONT
  Dünya Madencilik Kongresi
  Türk Milli Komitesi
  Yönetim Kurulu Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.